Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв

Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв є підрозділом факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. Заснована у 1987 році. Навчальний процес кафедри забезпечують 15 науково-педагогічних працівників, з яких 1 професор, 7 доцентів, кандидатів технічних наук, 3 старших викладачі та 3 асистенти. Кафедра є випускною для фахівців за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Цікаві статті: автоматизація

Промислові роботи

Промислові роботи є важливими компонентами автоматизованих гнучких виробничих систем (ГВС), які дозволяють збільшити продуктивність праці. Типове застосування роботів стосується таких операцій, як зварювання, фарбування, складання, вибірка та встанов...

2016-11-08

Цікаві статті: автоматизація

Керування технологічним процесом

Керувати можна транспортним засобом, верстатом і т.п. Керування технологічним процесом – це певним методом вироблення та реалізація керувальної дії на технологічний об’єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування. ...

2016-11-09

Цікаві статті: автоматизація

Комп’ютерно-інтегровані технології

Мета використання комп’ютерно-інтегрованих т...

2016-11-09

Цікаві статті: автоматизація

Система автоматизації

Автоматизація — один з напрямів науково-техн...

2016-11-10