Освітні програми спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Освітня програма (бакалавр), 2021


Освітня програма (магістр), 2021


Освітня програма (бакалавр)


Освітня програма (магістр)