Група забезпечення та гаранти освітньої програми за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Рівень вищої освіти Випускова кафедра Склад групи забезпечення
Початковий (короткий цикл);
перший (бакалаврський);
другий (магістерський);
третій (освітньо-науковий)
Автоматизації технологічних процесів і виробництв;
Комп'ютерно-інтегрованих технологій
Гарант ОП: к.т.н., доц. Володимир Савків
к.т.н., доц. Андрій Микитишин
к.т.н., доц. Ігор Коноваленко
к.т.н., доц. Роман Золотий

Освітні програми спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Освітня програма (бакалавр), 2021


Освітня програма (магістр), 2021


Освітня програма (бакалавр)


Освітня програма (магістр)