Після закінчення ЗНО та отримання відповідних результатів, можна оцінити свої шанси на вступ на місця державного замовлення. Для цього, після підрахунку сумарного конкурсного балу, достатньо проаналізувати статистику попередніх років з метою визначення прохідних балів у широкому конкурсі по спеціальності та по відповідних обраних вузах.

Потрібно реально зважувати свої шанси на зарахування по обраній спеціальності та обраному вузу.

Для проведення попереднього аналізу можна скористатись спеціалізованими ресурсами або запитами в пошукових системах.

Зручні спеціалізовані ресурси:

Зауважимо, що конкурсний бал розраховується для кожного обраного ВНЗ та спеціальності окремо, згідно діючих Правил прийому, з врахуванням коефіцієнтів. (Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році можна знайти тут).

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6), ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Потрібно відзначити, що для спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології діє галузевий коефіцієнт (ГК). ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Крім цього, слід зауважити наявність регіонального коефіцієнта (РК), для Тернопільської області він становить 1,02.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. СК дорівнює 1,05 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (151 спеціальність входить до даного переліку). Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Для виконання умови вступу на місця державного замовлення необхідні виконання таких умов.

  • Конкурсний бал поданої заяви повинен перетнути межу широкого конкурсу.
  • У конкурсі заяви у ВНЗ заява має перетнути максимальний обсяг державного замовлення, який дається ВНЗ для вступу по даній спеціальності.

Слід зауважити, що заяви розглядатимуться за поданими пріоритетами.

Наприклад. Заява з конкурсним балом 145 подана на спеціальності

  • 121 Інженерія програмного забезпечення (1 пріоритет)
  • 122 Комп’ютерні науки (2 пріоритет)
  • 123 Комп’ютерна інженерія (3 пріоритет)
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (4 пріоритет)

Виходячи зі статистики вступної компанії 2018 року, прохідний бал у широкому конкурсі для відповідних спеціальностей становив (Джерело, Статистика МОН України, https://abit-poisk.org.ua/rate2018/global/):

121 - 178,806, 122 - 170,901, 123 – 167,45, 151 – 146,523

У цьому випадку (для спеціальності 151 вибрано 4 пріоритет) заява в конкурсі на місця державного замовлення приймати участі не буде, бо конкурсний бал не перетнув прохідну межу широкого конкурсу.

Але у випадку, коли заява на 151 спеціальність буде мати пріоритет не нижче 2-ого, ситуація зміниться на протилежну.

  • 121 Інженерія програмного забезпечення (1 пріоритет), КБ=145
  • 122 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2 пріоритет) КБ=КБ*ГК=145*1,02=147,9 заява у конкурсі проходить на місця державного замовлення.
  • 123 Комп’ютерні науки (3 пріоритет), КБ=145
  • 151 Комп’ютерна інженерія (4 пріоритет), КБ=145

*Вважаємо, що у конкурсному балі враховано територіальний коефіцієнт, однаковий для всіх поданих заяв.

Реально зважуйте отримані результати ЗНО для участі у конкурсі. Заяви розглядаються за спаданням пріоритету. Для детальнішого вивчення алгоритму роботи системи з адресним розподілом місць держзамовлення слід ознайомитись з так званим Алгоритмом Шарова, –

Наприклад

1-й пріоритет, перетнув прохідну межу широкого конкурсу, якщо ні – то система переходить до 2-го пріоритету, якщо ні, – то система переходить до 3-го пріоритету, якщо конкурсний бал заяви з 3-ім пріоритетом перетнув межу широкого конкурсу, проходить перевірка на проходження по максимуму місць держзамовлення для ВНЗ, коли заява в рейтинговому списку (сортованому по спаданню конкурсного балу) не попадає в максимальний обсяг держзамовлення, – то система переходить до розгляду заяви з 4-м пріоритетом.

При виконанні умов перетину прохідної межі широкого конкурсу та попаданні на місця максимального обсягу держзамовлення ВНЗ, система надає рекомендацію на зарахування по цій заяві на місця державного замовлення.

Зауважимо, що спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології має один з найбільших обсягів місць державного замовлення (в 2018 р. максимальний обсяг для 151 спеціальності в ТНТУ ім. І. Пулюя становив – 45 місць)

 

У підсумку. Коли ви подасте конкурсну заяву на спеціальність 151 у ТНТУ ім. І. Пулюя з пріоритетом не нижче 2-ого, при врахуванні галузевого, регіонального, сільського коефіцієнтів ваші шанси на вступ у ВНЗ на місця державного замовлення значно підвищуються.

Зауважимо, що при відсутності конкурсної заяви у ВНЗ, претендувати на місця навчання за рахунок фізичних і юридичних осіб ви не зможете.

Загальна кількість заяв на конкурс місць державного замовлення в 2019 році визначена МОН України становить, – 7 заяв, не більше ніж з 4-х спеціальностей, всі наступні заяви прийматимуться на платне навчання (за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб).

Нагадаємо що є пільгові категорії вступників по 1-й і 2-й квоті, котрі будуть зараховані позачергово.