2018

У 2018 виконано науковий проект за кошти Державного фонду фундаментальних досліджень на тему "Оптимізація конструктивних параметрів безконтактних струминних захоплювальних пристроїв промислових роботів". Науковий керівник: к.т.н. Михайлишин Р.І.

2015-2016

Протягом 2015-2016 років виконано спільний Україно – Словацький науковий проект. Науковий керівник: д.т.н., проф. Марущак П.О.

2014

У 2014 році на кафедрі виконано наукові дослідження за грантом Президента України, за фінансування Державним фондом фундаментальних досліджень України. Науковий керівник: д.т.н., проф. Марущак П.О.

Угоди про співпрацю

За ініціативою кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв було укладено низку договорів про наукове співробітництво, зокрема з:

Кошицьким технічним університетом (Словаччина)

Національним центром робототехніки (Словаччина)

Клайпедським університетом (Литва)

Сибірським федеральним університетом (Росія)

Міжнародні партнери

Кафедра розвиває співробітництво із колегами з провідних університетів, зокрема:

Завідувач кафедри АВ, Марущак П.О. є членом редакційних колегії «Вісника ТНТУ» та низки міжнародних наукових видань, зокрема:

magazine tntu
Вісник Тернопільського національного
технічного університету
magazine tntu
Transport (Taylor & Francis)
magazine tntu
Mechanika (Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej)