Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

 • автоматизовані методи технічного діагностування матеріалів і конструкцій;
 • оптико-цифровий аналіз множинного пошкодження авіаційних конструкцій, магістральних нафто- та газопроводів, металургійного обладання;
 • алгоритми стереоскопічного та фрактодіагностичного аналізу
 • проектування автоматизованих систем для виробничих галузей;
 • створення засобів автоматизації та управління на базі використання мікропроцесорної техніки та комп’ютерних технологій;
 • створення обчислювальних систем на базі ПЕОМ для контролю неперервних процесів у виробництві;
 • розробки у сфері управління базами даних та сучасних комунікаційних технологій.

На кафедрі сформувались наукові школи:

 • з розроблення автоматизованих методів технічного діагностування;
 • з автоматизації технологічних процесів та наукових досліджень на базі використання мікропроцесорної техніки.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами та установами:

 • Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів)
 • Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (м. Київ)
 • Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
 • Національним університетом «Львівська політехніка»
 • Національним авіаційним університетом (м. Київ)
 • Національним університетом біоресурсів і природокористування (м. Київ)
 • Донбаською державною машинобудівною академією (м. Краматорськ)
 • Вінницьким національним технічним університетом

 

Кафедрою АВ спільно з фахівцями з кафедри ЗВ та МБ було організовано та проведено VІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» (24–27 вересня 2019 р). Робота конференції проходила в режимі пленарного засідання та 2-х секцій. Було заслухано 53 доповіді. Гості конференції відвідали аудиторії та кафедру АВ та випили запашної кави, обговорили перспективи розвитку наукової співпраці.

20-21 червня 2019 року відбулась ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій», присвячена 80-ти річчю з дня народження засновника і першого завідувача кафедри АВ, професора Я.І. Проця.

Науково-педагогічні працівники кафедри АВ: завідувач кафедри, д.т.н., проф. Марущак П.О., к.т.н., доц. Савків В.Б. та к.т.н., Михайлишин Р.І. взяли участь в конференції "1st International Conference: Current Problems of Transport".

За рецензування статей наукових журналів, що видаються видавництвом Elsevier проф. Марущаку П.О. надано сертифікати. Кафедра АВ планує й надалі розширювати співпрацю з провідними світовими науковими журналами, друкувати у них результати досліджень, рецензувати статті, брати участь у редакційних колегіях.

З 19 по 22 вересня 2017 р. у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася 5-та Міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування», що проводиться кожні два роки, починаючи з 2009 року.

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв взяла активну участь в організації III Всеукраїнської науково-технічної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”, яка відбулась в ТНТУ ім. І. Пулюя протягом 8 - 9 червня.

18 травня 2017 року відбулася друга Міжнародна науково-практична конференція Державного фонду фундаментальних досліджень «Science-Society-Personality».

Кафедра прийняла участь у організації 10–th International Scientific Conference Transbaltica 2017: Transportation Science and Technology, Vilnius Gediminas Technical University, May 4–5, 2017. Праці конференції видані у журналі Procedia Engineering.

Працівники кафедри брали участь у організації міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском» (26-27 жовтня 2016 р.) ВНТУ, м. Вінниця. На конференції узагальнено та підсумовано основні теоретичні та практичні питання щодо розвитку інформаційних технологій в обробці тиском та інших технологічних процесах.

Кафедра брала участь у організації 6 – th International Symposium on Aircraft Materials ACMA 2016 Agadir – Morocco, May 11-13 2016 на запрошення марокканської сторони. Це дозволило окреслити основні напрямки розвитку методів оцінювання пошкоджень у авіакосмічній галузі та напрямки можливої наукової співпраці.