Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

 • автоматизовані методи технічного діагностування матеріалів і конструкцій;
 • оптико-цифровий аналіз множинного пошкодження авіаційних конструкцій, магістральних нафто- та газопроводів, металургійного обладання;
 • алгоритми стереоскопічного та фрактодіагностичного аналізу
 • проектування автоматизованих систем для виробничих галузей;
 • створення засобів автоматизації та управління на базі використання мікропроцесорної техніки та комп’ютерних технологій;
 • створення обчислювальних систем на базі ПЕОМ для контролю неперервних процесів у виробництві;
 • розробки у сфері управління базами даних та сучасних комунікаційних технологій.

На кафедрі сформувались наукові школи:

 • з розроблення автоматизованих методів технічного діагностування;
 • з автоматизації технологічних процесів та наукових досліджень на базі використання мікропроцесорної техніки.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами та установами:

 • Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів)
 • Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (м. Київ)
 • Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
 • Національним університетом «Львівська політехніка»
 • Національним авіаційним університетом (м. Київ)
 • Національним університетом біоресурсів і природокористування (м. Київ)
 • Донбаською державною машинобудівною академією (м. Краматорськ)
 • Вінницьким національним технічним університетом

 

Команда кафедри АВ стала фіналістом ІХ Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2020».

Команда складалася із завідувача кафедри АВ Савківа В.Б. та доцента кафедри АВ Михайлишина Р.І.. Зокрема вони представляли проект: Energy Efficient Non-Contact Bernoulli Gripping Devices for Industrial Robots.

Кафедрою АВ спільно з фахівцями з кафедри ЗВ та МБ було організовано та проведено VІ Міжнародну науково-технічну конференцію «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» (24–27 вересня 2019 р). Робота конференції проходила в режимі пленарного засідання та 2-х секцій. Було заслухано 53 доповіді. Гості конференції відвідали аудиторії та кафедру АВ та випили запашної кави, обговорили перспективи розвитку наукової співпраці.

20-21 червня 2019 року відбулась ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій», присвячена 80-ти річчю з дня народження засновника і першого завідувача кафедри АВ, професора Я.І. Проця.

Науково-педагогічні працівники кафедри АВ: завідувач кафедри, д.т.н., проф. Марущак П.О., к.т.н., доц. Савків В.Б. та к.т.н., Михайлишин Р.І. взяли участь в конференції "1st International Conference: Current Problems of Transport".

За рецензування статей наукових журналів, що видаються видавництвом Elsevier проф. Марущаку П.О. надано сертифікати. Кафедра АВ планує й надалі розширювати співпрацю з провідними світовими науковими журналами, друкувати у них результати досліджень, рецензувати статті, брати участь у редакційних колегіях.

З 19 по 22 вересня 2017 р. у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася 5-та Міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування», що проводиться кожні два роки, починаючи з 2009 року.

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв взяла активну участь в організації III Всеукраїнської науково-технічної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”, яка відбулась в ТНТУ ім. І. Пулюя протягом 8 - 9 червня.

18 травня 2017 року відбулася друга Міжнародна науково-практична конференція Державного фонду фундаментальних досліджень «Science-Society-Personality».

Кафедра прийняла участь у організації 10–th International Scientific Conference Transbaltica 2017: Transportation Science and Technology, Vilnius Gediminas Technical University, May 4–5, 2017. Праці конференції видані у журналі Procedia Engineering.

Працівники кафедри брали участь у організації міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском» (26-27 жовтня 2016 р.) ВНТУ, м. Вінниця. На конференції узагальнено та підсумовано основні теоретичні та практичні питання щодо розвитку інформаційних технологій в обробці тиском та інших технологічних процесах.