Кафедра активно розвиває співпрацю у напрямку програм подвійних дипломів, зокрема фахівців найвищої кваліфікації.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОРДОННОГО ДИПЛОМУ

29 серпня 2017 року відбулось розширене засідання кафедри щодо визнання в ТНТУ диплому доктора габілітації для керування дослідженнями з природничих наук доцента кафедри математичних методів в інженерії Яснія Олега Петровича, виданого університетом Клермон Овернь (Франція), за участі комісії у складі: проф. П.О. Марущак, проф. М.І. Підгурський, проф. В.А. Кривень, проф. Г.М. Никифорчин (ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України), проф. Ю.А. Рудяк (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського) створеної згідно розпорядження №5/13-112 від 6.07.2017 р. За результатами засідання встановлено відповідність наукового ступеня доктора габілітованого здобутого Яснієм Олегом Петровичем у Франції, науковому ступеню доктора технічних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка дeформівного твердого тіла, що підтверджено високим рівнем наукової новизни та практичною цінністю дисертаційної роботи.

Виступ проф. Г.М. Никифорчина (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

 

Члени експертної групи (зліва направо): проф. Никифорчин Г.М., проф. Рудяк Ю.А., доц. Ясній О.П., проф. Марущак П.О., проф. Кривень В.А., проф. Підгурський М.І.

 


ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ІНСТИТУТІ СУЧАСНОЇ МЕХАНІКИ

Вперше за історію кафедри захищено дисертацію на здобуття PhD (Eng) ступеня за програмою подвійних дипломів в рамках наукової співпраці з Французьким інститутом сучасної механіки (French Institute of Advanced Mechanics, Institut Pascal, UBP /CNRS / IFMA, Clermont Université, France).

22 липня 2014 року на спільному засіданні спецради університету ім. Блеза Паскаля (French Institute of Advanced Mechanics, Institut Pascal, UMR 6602 / UBP /CNRS / IFMA, Clermont Université, France) і Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя асистент кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Володимир Петрович Ясній захистив дисертаційну роботу PhD (Eng) на тему: «Assessment of the limit state of superheaters collector». Захист дисертаційної роботи відбувся з використанням сучасних інформаційних технологій, у режимі відео конференції.

Дисертаційну роботу виконано за спільного керівництва д.т.н. проф. П.О. Марущака (ТНТУ) та д. фіз.-мат. наук Ю.М. Лапусти (Professor, IP / IFMA /Université Blaise Pascal) у рамках співробітництва між університетами та договору про спільну підготовку науковців за програмою подвійних дипломів (cotutelle).

Захист дисертації Яснія Володимира Петровича Комісія: Марущак П.О., ТНТУ ім. І. Пулюя, Побережний Л.Я. Івано-Франкський національний технічний університет нафти і газу, Никифорчин Г.М Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (зліва направо)

 

Доповідь Яснія Влодимира Петровича на тему: «Assessment of the limit state of superheaters collector»