Освітні програми спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Освітня програма (бакалавр)


Освітня програма (магістр)


Графік навчального процесу

Денна форма навчання


Заочна форма навчання