На кафедрі АВ діє аспірантура зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Програма підготовки докторів філософії орієнтована на розробку нових методів моделювання, проектування та діагностику автоматизованого обладнання та сучасних виробничих систем. Для проведення експериментальних досліджень використовуються спеціалізовані лабораторії кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв та кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем ТНТУ.

Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується науковою школою з інформаційних систем для діагностики матеріалів та конструкцій на чолі з професором, доктором технічних наук Марущаком П.О. та розвиненою міжнародною співпрацею в наукові і освітній сферах.
Фахівців, залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли стажування у провідних європейських університетах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності.

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв бере участь у програмах наукової і академічної співпраці з Університетом «Люблінська політехніка» (Польща), Університетом «Шльонська політехніка» (Польща), Університетом «Політехніка Познанська» (Польща), Університетом «Політехніка Гданська» (Польща), Краківською гірничо-металургійною академією (Польща), Університетом «Ченстоховська політехніка» (Польща), Університетом Марібор (Словенія), Каунаським технологічним університетом (Литва), Технологічним університетом Таджикистану, Таллінським технологічним університетом, Центральною школою електроніки (Франція) та ін. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя приєднався до «Університетської програми STMicroelectronics в Україні». За цією програмою, один із лідерів виробництва мікропроцесорів у світі, французька корпорація STMicroelectronics, надала університету сучасне обладнання для оснащення лабораторії по вивченню програмування мікроконтролерів.