Для студентів денної форми навчання, які навчаються для здобуття ОКР "бакалавр" за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", передбачено такі види практики:

Назва практики Семестр Тривалість, тижнів
Ознайомча 2 2
Виробнича 4 2
Конструкторсько-технологічна 6 2
Комплексна практика з фаху 8 5

 

Для студентів денної форми навчання, які навчаються для здобуття ОКР "магістр" за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", передбачено такі види практики:

Назва практик Семестр Тривалість, тижнів
Науково-дослідницька 10 6
Переддипломна 10 5
Науково-педагогічна 11 4