Словник визначає термін "автоматизація" як "технологію створення пристрою, процесу або системи, яка працює автоматично".

Автоматизація — один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування.

Мета використання комп’ютерно-інтегрованих технологій  — створення та експлуатація комп’ютерно-інтегрованих систем управління, які забезпечують розв’язання задач координації функціонування підсистем.

Промислові роботи є важливими компонентами автоматизованих гнучких виробничих систем (ГВС), які дозволяють збільшити продуктивність праці. Типове застосування роботів стосується таких операцій, як зварювання, фарбування, складання, вибірка та встановлення, пакування тощо.

Керувати можна транспортним засобом, верстатом і т.п. Керування технологічним процесом – це певним методом вироблення та реалізація керувальної дії на технологічний об’єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування.