Протягом 2015-16 рр., вперше на кафедрі АВ виконано україно-словацький міжнародний науковий проект «Дослідження закономірностей розтріскування та зношування матеріалів металургійного обладнання». Партнером ТНТУ ім. І. Пулюя у проектів був Кошицький університет.  Керівник проекту від ТНТУ: д.т.н., проф. Марущак П.О, від Кошицького університету: проф. Ж. Брезінова.

За результатами виконання проекту вивчено фізико-механічні закономірності зародження та розвитку сітки множинних тріщино подібних дефектів на різних масштабних рівнях та досліджено деформівні властивості поверхневих шарів. Досліджено процеси деградації, зародження та розвитку тріщин в матеріалі ролика МБЛЗ та запропоновано підходи до оптимізації технологічного процесу його виготовлення, що дозволить підвищити експлуатаційний ресурс конструкції. Вивчено комплексний вплив експлуатаційних факторів на довговічність конструкції умовах високотемпературної втоми та термовтоми. Одержано та систематизовано дані щодо впливу технологічних факторів на параметри тріщиностійкості матеріалу роликів з наплавленим робочим шаром.