Кафедра AB активно розвиває навчання студентів за програмами подвійних дипломів.

Випускник кафедри автоматизації технологічних параметрів і виробництв Капаціла Богдан Юрійович виграв конкурс за програмою Fulbright Graduate Student Program. Це дозволить йому продовжити навчання у США.

Післядипломна освіта в США (graduate studies) дозволить поєднати навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти забезпечує широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master's program); навчання за суміжною спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).


Богдан Капаціла

Зараз (2017 р.) у Люблінській політехніці продовжує навчання Віктор Винник. Він навчається на спеціальності «Мобільні системи в мехатроніці» (Systemy mobilne w mechatronice), яка тісно пов’язана з механікою,електронікою і інформатикою. Навчання у Польщі, дозволило йому не лише поглибити свої професійні знання, але й добре вивчити польську мову, базові знання з якої він здобув під час практики на "Устронянці" та вдосконалив на мовних курсах. Навчання Віктор Винник поєднує із заняттям спортом, для цього в університеті є тренажерний зал та басейн.


Віктор Винник

Інший наш випускник – Мирослав Недошитко – у 2015 році завершив навчання у магістратурі, та успішно захистив магістерську роботу на тему «Дослідження процесів автоматизованого нанесення багатошарових лакофарбових покриттів на деталі з металопрокату» присвячену оптимізації процесу захисту магістральних газо- та нафтопроводів та розробленню методів їх технологічного та неруйнівного контролю (керівник проф. П.О. Марущак), успішно завершив навчання в Польщі, у Люблінській політехніці (Польща) на кафедрі Автоматики та метрології за спеціальністю: Inteligentne Technologie w Elektrotechniceде. Він успішно виконав та захистив магістерський проект: “Pomiar czasu trwania kolejnych, stykających się odcinków czasu” (керівник: Dr inż. Piotr Warda).


Мирослав Недошитко