Вітаємо асистента кафедри «Автоматизації технологічних процесів і виробництв» Михайлишина Романа Ігоровича із успішним захистом 02.03.2018 р. кандидатської дисертації на тему: «Обґрунтування параметрів та орієнтації струминного захоплювача маніпулятора для автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій» за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини під керівництвом к.т.н., доцента Савківа В.Б.

Бажаємо подальших успіхів та творчого натхнення!

Колектив кафедри «Автоматизації технологічних процесів і виробництв».