Доцент кафедри АВ Михайлишин Роман Ігорович успішно завершив весняну школу «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience» в Національному Університеті Львівська Політехніка, що проводилася за програмою «Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO- MODULE "European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities"/ EXTECH» та отримав сертифікат.