Роман Михайлишин (Братислава)

Аспірант кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Михайлишин Роман Ігорович з 1 лютого 2017 р. по 03 березня 2017 р. проходив стажування у Словацькому технічному університеті в Братиславі (факультет електроніки і інформатики) згідно Національної стипендіальної програми для підтримки обміну студентів, аспірантів, викладачів вузів і науковців, яка фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки.

Впродовж стажування були проведені експериментальні дослідження за напрямом дисертаційної роботи аспіранта. Програму наукового стажування підготовлено спільно з науковим керівником к.т.н., доц. Савківим Володимиром Богдановичем та погоджено з керівником програми від Словаччини Associate Professor, doc. Ing. František Duchoň, PhD. (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava), який спеціалізується на робототехніці, мобільних роботах, промислових роботах і штучному інтелекті.

Під час стажування виконано низку наукових завдань, зокрема:

  • проведено програмування сучасних промислових роботів для маніпулювання об’єктами різноманітними траєкторіями руху;
  • експериментально досліджено низку нових конструкцій струминних захоплювальних пристроїв, на промислових роботах з ангулярною системою координат, з метою перевірки адекватності раніше розроблених математичних моделей;
  • запропоновано рекомендації щодо типових методів захоплення об'єктів маніпулювання і типових траєкторій руху захоплювальних пристроїв, що дозволяє знизити енергоспоживання при виконанні роботом маніпулятивних функцій;

Наукові результати одержані під час стажування дозволяють співставити результати моделювання функціональних особливостей 3D моделі захоплювального пристрою, одержані в програмному середовищі RobotStudio (ABB) із даними натурних випробувань.

PhD, František Duchoň (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology) та Роман Михайлишин в лабораторії робототехніки

Роман Михайлишин біля роботаУправління переміщенням маніпулятора робота