13 березня 2017 року, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Марущак Павло Орестович взяв участь у робочій зустрічі з розвитку міжнародного навчального та наукового співробітництва за участі заступника директора Інституту електроніки і інформаційних технологій Люблінської політехніки д-ра Павла Комади (dr inż. Paweł Komada).

Обговорено напрямки можливої освітньої співпраці, академічної мобільності студентів та викладачів, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Особливу увагу приділено можливостям наукової співпраці та апробації одержаних наукових результатів на конференціях та наукових форумах, що проводяться в Польші.

На фото: декан ФІС О.В. Мацюк, заст. зав. каф. КТ Р.З.Золотий, д-р П. Комада, проф. П.О. Марущак, проф. Р.А. Ткачук