Завдяки ініціативі аспіранта Р.І. Михайлишина та доц. В.Б. Савківа у 2017 році підписано рамкову угоду про співпрацю між ТНТУ та Національним центром робототехніки (Словаччина). Угода передбачає наукове співробітництво та кооперацію при виконанні досліджень з автоматизації транспортних та технічних систем, мехатроніки. Підписання цього документу створює можливості спільної підготовки магістрів та PhD, координацію зусиль при поданні проектів на конкурси за програмами Horizon 2020, Erasmus+.