Марущак Павло Орестович - завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, пройшов науково-освітнє стажування в Кошицькому технічному університеті, м. Кошице (Словаччина), з 1 березня по 1 квітня 2018 року.

Під час стажування П.О. Марущак відвідав центр технологій та інновацій КТУ, ознайомився з новими методами автоматизованого проектування та виготовлення деталей та вузлів.

П.О. Марущак та директор центру технологій та інновацій Кошицького технічного університету

проф. М. Келемен та проф. П.О. Марущак на кафедрі Мехатроніки КТУ, біля кубків одержаних у Всесвітніх чемпіонатах з футболу серед роботів

Під час візиту до Інституту дослідження матеріалів Словацької академії наук (м. Кошице) значну зацікавленість викликало унікальне обладнання для електронної скануючої та трансмісійної мікроскопії, 3-D профілометрії, автоматизованого мікро- та наноіндентування, склерометрії.

Обговорення наукових результатів отриманих Марущаком П.О. проведено у вигляді відкритого наукового семінару за тематикою стажування. Узагальнено методи автоматизованого аналізу морфології руйнування матеріалів і конструкцій, з метою їх практичного використання в авіації та машинобудуванні.

Крім того, Марущак П.О. ознайомився з сучасними методами викладання, проведення лекційних та лабораторних занять, підготовки дидактичних матеріалів, вивчив нові педагогічні підходи в автоматизації, робототехніці, економічній кібернетиці, проектуванні систем автоматизації бізнес-процесів. Це дозволило отримати низку нових наукових і педагогічних компетенцій, що засвідчує відповідний сертифікат.

П.О. Марущак та А. Ковальчiкова біля СЕМ-ТЕМ мікроскопу

Виступ П.О. Марущака під час наукового семінару