Доценти кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв к.т.н. Савків Володимир Богданович та к.т.н. Михайлишин Роман Ігорович з 1 лютого 2020 р. по 01 березня 2020 р. проходили стажування у Словацькому технічному університеті в Братиславі (факультет електроніки і інформатики) згідно програми House of Europe.

к.т.н., доц. Савків В.Б. та к.т.н. Михайлишин Р.І. (в центрі) з словацькими колегами

доц. Савків В.Б. біля робота

Впродовж стажування к.т.н. Михайлишин Р.І. та Савків В.Б. провели експериментальні дослідження динамічних характеристик захоплювачів Бернуллі. Програму наукового стажування реалізовано спільно з керівником програми від Словаччини Professor, Ing. František Duchoň, PhD. (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava), відомим європейським фахівцем з робототехніки, мобільних роботів, промислових роботів і штучномго інтелекту.

Під час стажування виконано низку наукових завдань, зокрема:

  • сконструйований робототехнічний комплекс на базі системи "промисловий робот-безконтактний захватний пристрій";
  • проведено експериментальне дослідження динамічних параметрів об’єктів маніпулювання у динаміці за допомогою безконтактних захоплюючих пристроїв Бернуллі;
  • представлено можливості захоплювачів Бернуллі для широкої публіки, зокрема представники фірм та проведений семінар для Інституту робототехніки та кібернетики;
  • проведено експериментальні дослідження точності позиціонування об'єкта маніпуляції за допомогою захоплюючого пристрою Бернуллі;
  • визначено звукові характеристики системи «промисловий робот - захват Бернуллі» при виконанні транспортних операцій;
  • окреслено напрями подальшої співпраці з Національним Центром Робототехніки Словаччини, зокрема впровадження спільних досліджень та взаємної академічної мобільності.