Посада

доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

Посилання на публікації

Особиста сторінка на сайті бібліотеки ТНТУ

Google Scholar

Scopus

ORCID

ResearchGate

Посилання на особистий сайт

Mykhailyshyn's Page

Освіта

Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя, 2009-2013

2009-2013 Диплом бакалавра, спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

2013-2014 Диплом магістра, спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами»

2014-2017 Аспірант кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат технічних наук

Спеціальність 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

Тема дисертації «Обґрунтування параметрів та орієнтації струминного захоплювача маніпулятора для автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій»

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Савків Володимир Богданович, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв ТНТУ

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя

2016 - 2018 Асистент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

2018 - 2019 Старший викладач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

2019 - дотепер Доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

Вустерський Політехнічний Інститут, Массачусетс, Сполучені Штати Америки

2021 - 2022 Запрошений дослідник (Фулбрайт) кафедри робототехнічної інженерії

Техаський Університет в Остіні, Сполучені Штати Америки

2022 - дотепер Науковий співробітник центу робототехніки Техасу

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси

 • Робототехніка
 • Розробка захоплювальних пристроїв роботів
 • Захоплення та маніпулювання в роботизованих комірках
 • Гнучка робототехніка та адитивне виробництво

Публікації

Автор 76 наукових праць, із них 42 наукових статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у т.ч. 36 наукових публікацій, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science, h-індекс=10). Приймав участь у роботі понад 38 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

Винахідництво та раціоналізаторство

Отримано 1 патент України на винахід та 3 патенти України на корисні моделі.

Наукові теми та проєкти

 • керівник ДФ241-18 „Оптимізація конструктивних параметрів безконтактних струминних захоплювальних пристроїв промислових роботів” (2018 рр., № держреєстрації 0118U001798)
 • виконавець ВК-55-16 “Розробка моделей для оптимізації орієнтації кисті промислового робота” (2016-2018 рр., № держреєстрації 0116U005075)
 • виконавець ДІ 228-16 „Діагностичні параметри та механічні аспекти формування мезоскопічного деформаційного рельєфу на поверхні експлуатованих сталей” (2016-2018 рр., № держреєстрації 0116U006422)
 • виконавець ДІ 232-17 „Розробка нового методу технічного діагностування стану зварних швів магістральних газопроводів на основі статистичного аналізу їх структурної неоднорідності” (2017-2019 рр., № держреєстрації 0117U002245)
 • виконавець ДІ244-20, Номер державної реєстрації 0120U101924 “Розроблення діагностичного комплексу на базі глибоких нейронних мереж для розпізнавання множинних поверхневих дефектів металоконструкцій”
 • виконавець “Розробка транспортно-технічних систем з пружними та еластичними гвинтовими робочими органами” (2020-2022 рр., № держреєстрації 0120U101916)

Міжнародні наукові теми та проєкти

 • керівник EDU-01/25 в 2020 р., „Дослідження динамічних характеристик безконтактних захоплювальних пристроїв Бернуллі”, Національний центр робототехніки Словацького технічного університету в Братиславі (Slovak University of Technology in Bratislava) згідно програми House of Europe
 • керівник PS00322778 в 2021-2022 рр., „Substantiation Parameters of Gripping Devices of Industrial Robots and Methods of Manipulation of Flexible Objects”, U.S. Department of State (DOS), Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA), Exchange Visitor Program #G-1-00005.

Міжнародні програмні, редакційні та рецензійні комітети

 • 2023 - дотепер Член редколегії, Transport
 • 2023 - дотепер Член тематичної консультативної групи, Machines
 • 2022 - дотепер Редактор рецензійної колегії, Frontiers in Robotics and AI
 • 2022 - 2023 Запрошений редактор спеціального випуску «Advanced Grasping and Motion Control Solutions», Robotics
 • 2022 - дотепер Член відбіркового комітету за програмою Фулбрайта (запрошені науковці)
 • 2021 - дотепер Рецензент грантових заявок проектів молодих вчених, Міністерство освіти і науки України
 • 2021 - дотепер Рецензент проектів за програмою Фулбрайта (аспіранти, дослідження та розробки, запрошені науковці)

Рецензування

 • Рецензування журнальних статей: IEEE Access, International Journal of Advanced Robotic Systems, International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, International Journal of Big Data Intelligence and Applications, Machines, Applied Sciences, Robotics, IEEE RAS Young Reviewers Program, AgriEngineering, Electronics, Energies, Mathematics, Micromachines, Processes, Symmetry
 • Рецензування конференційних статей: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEEE Ukrainian Conference on Electrical and Computer Engineering

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор 24 навчально-методичних праць

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) за останні 5 років

 • Стажування: Техаський Університет в Остіні (США), Центр робототехніки Техасу, науковий співробітник, з 29.05.2022 по 28.05.2023
 • Стажування: Вустерський Політехнічний Інститут (США), кафедри робототехнічної інженерії, запрошений дослідник Фулбрайт, з 01.08.2021 по 28.05.2022
 • Стажування: Словацький технологічний університет в Братиславі (Словацька Республіка), факультет електроніки та інформатики, національний центр робототехніки з 1.02.2020 по 01.03.2020
 • Стажування: Кошицький технологічний університет (Словацька Республіка), інститут мехатроніки, автоматизації та робототехніки, з 06.04.2019 по 21.04.2019

Сертифікати

 • 2021 Fulbright Visiting Scholar Workshop on Scientific Manuscript Publishing & Peer Reviews, Grant Training Center (USA)
 • 2020 Python Programming, Bioinformatics Institute
 • Transition to Cloud-Based Fusion 360, MUK

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • 2022 - Outstanding Reviewer Award, Applied Sciences MDPI
 • 2022 - Machines Young Investigator Award, Machines MDPI
 • 2022-2024 - Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 • 2021-2022 - Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 • 2020 - Премія Тернопільської міської ради в номінації «Молодий вчений та дослідник»
 • 2018 - Премія Тернопільської районної державної адміністрації і Тернопільської міської ради
 • 2017 - Фіналіст конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень молодих вчених «Science-Society-Personality»

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЯХ

 • 2022 Technical Committee Robotic Hand Grasping and Manipulation, IEE RAS
 • 2021 Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA)
 • 2021 IEEE Robotics and Automation Society
 • 2021 Sensors Council
 • 2021 Systems Council

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Основи мехатроніки та робототехніки