Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв взяла активну участь в організації III Всеукраїнської науково-технічної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування”, яка відбулась в ТНТУ ім. І. Пулюя протягом 8 - 9 червня. Загалом, на конференцію було подано 86 доповідей з 27 ВУЗів та наукових установ НАН України. Крім того, 3 доповіді було подано у співавторстві з закордонними колегами (з Казахстану, Польщі, Словаччини).

На конференції, з пленарною доповіддю, виступив Михайлишин Роман Ігорович, аспірант кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв (науковий керівник к.т.н., доц. Савків В.Б.) з доповіддю «Оптимізація орієнтації струминного захоплювального пристрою у процесі маніпулювання».

У рамках цьогорічної конференції вперше було проведено секцію «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», яка стала найбільшою, на неї подано 28 доповідей, що свідчить про значну зацікавленість колег.

Пленарне засідання: з мікрофоном – декан ФПТ доц. В.І. Яськів, в президії: проф. П.О. Марущак, проф. Р.М. Рогатинський, проф. О.М. Юрченко, проф. П.Г. Стахів

Р.І. Михайлишин під час виголошення наукової доповіді