Науково-педагогічні працівники кафедри АВ: завідувач кафедри, д.т.н., проф. Марущак П.О., к.т.н., доц. Савків В.Б. та к.т.н., Михайлишин Р.І. взяли участь в конференції "1st International Conference: Current Problems of Transport", що підтверджується сертифікатами."

Scientists of the department AV: Head of the department, Doctor of Technical Sciences, Professor Maroushchak P.O., Ph.D., Associate Professor Savkiv V.B. and Ph.D., Mykhailyshyn R.I. took part in the conference "The 1st International Conference: Current Problems of Transport", which is confirmed by certificates.