Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

 • автоматизовані методи технічного діагностування матеріалів і конструкцій;
 • оптико-цифровий аналіз множинного пошкодження авіаційних конструкцій, магістральних нафто- та газопроводів, металургійного обладання;
 • алгоритми стереоскопічного та фрактодіагностичного аналізу
 • проектування автоматизованих систем для виробничих галузей;
 • створення засобів автоматизації та управління на базі використання мікропроцесорної техніки та комп’ютерних технологій;
 • створення обчислювальних систем на базі ПЕОМ для контролю неперервних процесів у виробництві;
 • розробки у сфері управління базами даних та сучасних комунікаційних технологій.

На кафедрі сформувались наукові школи:

 • з розроблення автоматизованих методів технічного діагностування;
 • з автоматизації технологічних процесів та наукових досліджень на базі використання мікропроцесорної техніки.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами та установами:

 • Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів)
 • Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (м. Київ)
 • Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
 • Національним університетом «Львівська політехніка»
 • Національним авіаційним університетом (м. Київ)
 • Національним університетом біоресурсів і природокористування (м. Київ)
 • Донбаською державною машинобудівною академією (м. Краматорськ)
 • Вінницьким національним технічним університетом

 

Кафедра брала участь у організації 6 – th International Symposium on Aircraft Materials ACMA 2016 Agadir – Morocco, May 11-13 2016 на запрошення марокканської сторони. Це дозволило окреслити основні напрямки розвитку методів оцінювання пошкоджень у авіакосмічній галузі та напрямки можливої наукової співпраці.

Кафедра брала участь у організації International scientific conferences PRO-TECH-MA 2015 and Surface Engineering 2015, 7.10. – 9.10. 2015, The High Tatras, Slovakia. До складу Оргкомітету було включено проф. Марущака П.О., який проводив рецензування низки наукових статей, видрукуваних учасниками у рецензованих міжнародних виданнях.

Працівники кафедри прийняли участь у організації міжнародної конференції ”Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций”, 21-25 сентября 2015 года, Томск, Россия. Це дозволило ознайомитись із найсучаснішими розробками колег, зокрема й провідної наукової школи, очолюваної акад. В.Є. Паніним.

21 – 24 вересня 2015 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування».

Працівники кафедри прийняли участь у організації симпозіуму International Symposium in Operational Research and Applications (ISORAP – 2015), Morocco, May 21-23 2015, Marrakech, Morocco. Симпозіум було присвячено розрахунковим методам у різних галузях науки, зокрема й у автоматизованому діагностуванні.

Працівники кафедри взяли участь у організації міжнародної наукової конференції, що відбувалась у Словакії (International conference, Surface Engineering 2014, October 23-24, 2014, High Tatras, Slovakia). За результатами обговорення було знайдено партнерів та розроблено ідеї спільного україно-словацького науково-дослідного проекту.

Кафедра взяла участь у організації міжнародної конференції «Физическая мезомеханика многоуровневых систем – 2014 Моделирование, эксперимент, приложения», 3-5 сентября 2014 года, Томск, Россия. За результатами конференції відбувся обмін думками щодо напрямків подальшої наукової співпраці, запропоновано низку методів оцінювання деформаційних процесів на різних масштабних рівнях.

Працівники кафедри прийняли участь у організації міжнародної наукової конференції International Symposium on Aircraft Materials ACMA 2014, April 23-26, 2014, Marrakech, Morocco на запрошення марокканської сторони. Це дозолило ознайомитись з сучасними методами автоматизованого технічного діагностування літальних апаратів.