Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв

   

Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв ТНТУ є випускною для фахівців за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" та оновленою освітньою програмою за рекомендаціями роботодавців "Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки".

Освітні програми спеціальності 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"

Кафедра є підрозділом факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. Заснована у 1987 році.

Цікаві статті: автоматизація

Промислові роботи

Промислові роботи є важливими компонентами автоматизованих гнучких виробничих систем (ГВС), які дозволяють збільшити продуктивність праці. Типове застосування роботів стосується таких операцій, як зварювання, фарбування, складання, вибірка та встанов...

2022-02-03

Цікаві статті: автоматизація

Керування технологічним процесом

Керувати можна транспортним засобом, верстатом і т.п. Керування технологічним процесом – це певним методом вироблення та реалізація керувальної дії на технологічний об’єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування. ...

2022-11-09

Цікаві статті: автоматизація

Комп’ютерно-інтегровані технології

Мета використання комп’ютерно-інтегрованих т...

2022-06-27

Цікаві статті: автоматизація

Система автоматизації

Автоматизація — один з напрямів науково-техн...

2022-09-23

Цікаві статті: автоматизація

Що таке автоматизація?

Словник визначає термін "автоматизація" як "технол...

2023-08-04